Kennel Highlighters

uppfödning av engelsk cocker spaniel & wachtelhund

Kelly - Slavinja Yagna

Tia - Lockfågelns Mårran

Delta - Skyttens Karamel Sutra

Echo - Highlighters Echo

wachtelhund

© 2020 Kennel Highlighters