Kelly - Slavinja Yagna

Tia - Lockfågelns Mårran

Delta - Skyttens Karamel Sutra

Echo - Highlighters Echo

Cooper- Savinja Ursus

Joker - Slavinja Uran

Wachtelhund

© 2020 Kennel Highlighters